Спазване на традициите в ЦДГ "Слънце"

Фолклорните празници са неизчерпаем източник на знания за бита, труда, очакванията, надеждите на народа, средтсво за оцеляване на нацията.

Включването им в живота на децата, събрали духовното богатство на нашия народ, позволява да се възприеме българската култура, да се сформира любов към всичко родно и желание да бъде опазвано и обогатено.

Начало