Деца – цветя в ДГ „Слънце”

 

Прекрачите ли прага на ЦДГ „Слънце” – гр.Карлово, най-напред ще усетите аромата на рози от бълбукащото фонтанче във фоайето на първия етаж.

 

На стената в гардеробната на IV-та възрастова група кокетно накланя своите сини цветчета букетче.На него със сини красиви букви е изписано „Група Синчец”.Красиви, нежни цветя.Но, разбира се, най-красивите, най-безценните и най-истинските цветя тук са децата, изпълнили с живот и песен просторните занимални на ДГ „Слънце”.

Изкачваме стълбището до втория етаж.От занималната вдясно като че ли извира сиян светлина.Галено сини са стените, чаршафчетата на леглата, подчертано синеят радиаторите, вазичките по масите, удобните мека мебел столчета, первазите на прозорците, надписите в различните учебно-възпитателни кътове – „Куклен дом”, „Творчество”, „Ние учим”, „Природа и труд”, „Пясък и вода”.И тази ведра синева като че ли струи и от очите н децата, които растат и се отглеждат в ДГ „Слънце”.

И всички чудеса, които се случват тук в игрите, в забавите, в учебните ситуации, в трудовите моменти, в празничните изяви, в цялото ежедневие на група „Синчец” – са отразени в усмивките, в погледите, в жизнения тонус на децата, в желанието им да посещават ДГ „Слънце”.

В стихотворението „Деца на слънцето” поетът Ас.Ботев пише:

 

„И слънцето си има

дечица на земята –

в градината любима

деца са му цветята”

 

Деца на слънцето са и живите цветя, нашите рожби, смисъла на нашия живот, за които ЦДГ „Слънце” широко е разтворила врати.

Група "Маргаритки" Група "Роза" | Група "Звездица"

Начало