Празници и развлечения


      Акцент в работата на екипа е свързан с разкриване на потенциалните възможности на детето, стимулиране на неговите лични изяви , творческа активност – създаване на физически и психически комфорт. Форми за това са празниците и развлеченията, с които е наситен живота на децата в детската градина.

Начало